המרכז נותן מענה ראשוני על-ידי צוות רב-מקצועי לבני-נוער ולילדים שנפגעו פיסית, מינית או נפשית.


פגיעה בבני-נוער ובילדים - פיסית, מינית או נפשית -
יכולה להתרחש במסגרת המשפחה, במסגרות חינוכיות/טיפוליות,
(על-ידי אנשי צוות או על-ידי תלמידים) וכן במקומות אחרים - על-ידי מכרים או זרים בכל גיל.

בני-נוער וילדים שנפגעו, בין אם בתוך המשפחה או מחוצה לה, זקוקים להכרה, להגנה, לתמיכה
ולטיפול מידי.

רח' צ'ילה 6, קרית-היובל
ת.ד. 9079, ירושלים 91090
טלפון: 644884402
פקס: 642137402